Kérdések és válaszok

Mióta léteznek ablakok?

I.e. 4000-ben Perzepolisz lakóházainak ablakszerű nyílásai voltak. Kréta szigetén, a minói palotákban ismerték a szárnyakat és kereteket. A görög átriumházakban, a belső udvarra nyíló ablakokat művészien díszítették I.sz. 100-ban, a rómaiak üvegbetéteket használtak. 1800-tól kezdve tudtak nagy üvegtáblákat előállítani.

Miért nevezzük az ablakokat “a ház szemeinek”?

Az ablakok az utcára néznek, vagy az udvarra. Az ablakok kinyílnak, becsukódnak, fényesek vagy élettelenek. Az ablakokon keresztül érzékeljük a környezetünket. Az ablakok betekintést engednek a lakók lényébe. Egy ablak nélküli ház arcnélkülinek hat. Azt mondjuk: A szem a lélek tükre. Az ablak viszont a ház jellemét tükrözi vissza.

Hozzájárul az ablak az építéshez?

De még mennyire! “Belülről” lényegesen meghatározza, hogy jól érezzük-e magunkat, hogy
él-e a ház vagy a lakás. “Kívülről” az ablakok tagolják, simítják, vagy plasztikussá teszik a homlokzatot, nagyfelületű üvegezéssel, vagy kisrészes üvegosztókkal a jellegét is meghatározzák.

Mi kölcsönzött az ablak-témának ekkora jelentőséget?

Manapság az ablakok döntenek a ház komfortja és költségei, tekintélye és kinézése felett. Az épületfizikai teljesítmények először a műanyag ablakokkal kerültek a “központba”. Az ablakot hangos világunk, a korlátozott energiahordozók, a biztonság, az értékmegőrzés és az értéknövelés iránti igény tette jelentős épületelemmé.

Vannak, akik azt állítják, hogy már a műanyag-kort éljük. Nem túlzás ez kissé?

Egyáltalán nem. A műanyag-szintézis egyre tökéletesebb lesz. A mérték utáni anyag már valóság. Ma néhány műanyagfajta már szívósabb és ellenállóbb, mint az acél, elektromosan vezethetők, a legmesszebbmenőkig hő- és fagyállók. Az autógyártás, a környezettechnika, az egészségügy, stb. ma már elképzelhetetlen műanyag nélkül.

Minden műanyag egyforma?

Nem. Éppen az a műanyagok előnye, hogy felhasználásukhoz méretre szabhatók. Tulajdonságaikban a molekuláris felépítés csekély megváltoztatása már jelentős változásokat hozhat létre. Éppen ezért elsősorban az ablakprofiloknál sosem mondható, hogy: a műanyag – műanyag.

Műanyag – mi is ez tulajdonképpen?

A műanyagok teljesen újonnan felépített, a természetet “utánzó”, értékes műszaki tulajdonságokkal rendelkező anyagok. Az első műanyagtól, a kaucsukból nyert keménygumitól kezdve, az olcsó tömegműanyagokon keresztül, máig egy egész sor rendkívül speciális műanyagfajtákat fejlesztettek ki, amelyek rendkívüli nehézségeket is megoldanak.

Mi is a PVC?

A polivinilklorid – röviden PVC – termoplasztikus, természetes nyersanyagokból, sóból és kőolajból nyert műanyag. A poralakú PVC-t különböző eljárási fokozatokban gyártják. A PVC egyike a legnagyobb alkalmazkodóképességgel, gazdaságossággal rendelkező, legjobban elterjedt műanyagfajták egyike.

Milyen építési területeken alkalmaznak PVC-t?

A PVC építési termékként engedélyezett, és az építtetők körében jól ismert anyag. Csövek, ereszcsatornák, külső burkolatok, fedések, átvilágítók gyártásához, szakipari munkákhoz, kábelcsatornákhoz és táblákhoz éppoly természetesen alkalmazzák, mint az ablakokhoz, redőnyökhöz és zsalukhoz. A gazdaságilag és ökológiailag ésszerű, hosszú használat tartama mindig meggyőzően hat.

Mindenki újrafeldolgozásról (recycling) beszél. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban a műanyag-ablakoknál?

Napjainkban megvizsgálják és előkészítik az újrafeldolgozás különböző lehetőségeit, egészen a kiinduló anyagok újraelőállításáig. Az ablakgyártás hulladékait már régóta beviszik az anyagkörforgásba, azonban ablakprofilokhoz nem használják fel őket.

A modern műanyag többnyire régi épületeken is érvényesül. Nem ellentmondás ez?

Egyáltalán nem. A műanyag-ablakok nagyon is jól “alkalmazkodnak” a régi épületekhez. A régi épületek ablakai gyakran ugyancsak hiányosak. S az is érthető, hogy az építtetők mindenkit megelőzve, korszerű anyagokhoz nyúlnak. Így a korszerű épületfizika a ház legérzékenyebb részébe kerül, megvéd a zajtól és hosszútávra nézve csökkenti a fűtés és karbantartás költségeit. A rendkívül változatos rendszertechnológia gyakorlatilag minden elképzelhető ablakformát – a legpontosabb részletekkel – megvalósít, anélkül, hogy a régi képet megbontaná. A termoplasztikus alakíthatóságnak köszönhető, hogy a műanyag-profilok minden fajta ívhez gyárthatók,- méghozzá a lehető legolcsóbb árakon.

Nem minden műanyag-ablak egyforma?

Nem, belül még a külsőleg teljesen azonos ablakok is eltérhetnek egymástól. Ugyanez áll a műanyag minőségére, szilárdságára, tartósságára, a szerkezet és a feldolgozás minőségére, a profilképzésre, valamint a tömítő rendszerekre és ezek sokféleségére. Ugyancsak döntő szerepet játszik a helyes szerelés és a szakszerű épületcsatlakoztatás.

Miért halljuk olyan gyakran, hogy “rendkívül ütésálló”?

A PVC alakítómasszákat “normálisan ütésálló”, “fokozottan ütésálló” és “rendkívül ütésálló” osztályokba sorolják. Az állékonyság határozza meg melegben és hidegben az ablak viselkedését, illetve minőségét. Ettől függ a sarokszilárdság is.

Tulajdonképpen mennyire stabilak az ablakok?

A műanyag profilokat nagyméretű fémprofilokkal erősítik. A statikai terhelhetőség megfelel a magasházak kemény követelményeinek. Az ablakok a legerősebb zivatarban is hézagmentesek és csapóeső biztosak maradnak hosszú távon is. Az ablakok hihetetlenül ütésálló műanyagát a sarkokon saját anyagával hegeszthetik, ragasztóanyag nélkül. A homogén anyag olyan, mintha egy darabból lenne és mind mechanikailag, mind esztétikailag a lehető legjobb megoldást képviseli.

Van olyan speciális kutatóközpont, amely ablakokkal foglalkozik?

De mennyire, hogy van! Pl. az Institut für Fenstertechnik (Ablaktechnikai Intézet), a Süddeutsche Kunstoff-Zentrum (Délnémet Műanyagközpont), az Institut füre Bauen mit Kunstoff (Műanyaggal való építkezés Intézete) és mások. A kutatás mellett első helyen áll a profil és ablak minőségellenőrzése, valamint a rendszerek alkalmassági vizsgálata. Ezek a semleges ellenőrzések egészítik ki a belső minőségbiztosítást. Magyarországon az ÉMI biztosítja a vásárlókat a megfelelő minőségről.

Léteznek ablak-szabványok, ablak-irányelvek?

Léteznek. Ezzel teremtik meg az előfeltételeket az értékes termékek számára, kezdve a profiltól, az ablakon keresztül, egészen a szakszerű beépítésig. Szabványok rögzítik a következő tényezőket:

Mit szólunk az osztóléc divathoz?

Itt az ablakoknak az eredeti építészethez, a városképhez való viszonyulása a döntő. Amennyiben ott dominál az osztóléc, akkor újból osztóléces üvegezést kell alkalmazni. Ezzel szemben viszont általában elutasítandó a korszerű épületek nagyfelületű üvegezéseinek osztólécekkel való felaprózása.

Van különböző kínálat osztóléces ablakokra – a pénz tekintetében is?

Osztóléces ablakokat a lehető legkülönbözőbb szerkezeti kivitelekben kínálnak, amelyek ráfordításukban is merőben eltérnek egymástól, és ennek megfelelően nagy árkülönbözetet jelentenek

Nyakra-főre olvashatunk díszített ablakokról: mi a véleményünk róla?

Itt nyilvánvalóan a profilra helyezett lécekről, oszlopokról, oszlopfőkről, lábazatdarabokról, stb. van szó, ami kereken 100 évvel ezelőtt ugyancsak divat volt. Manapság a kereskedelem számos díszítőelemet kínál. A legfontosabb azonban mindig az, hogy a funkció, a keretszélesség, az osztás, a dombormű, a vízszintes tokosztó, az esőléc és az ütközőtag ne üssön el a régi képtől.

Legyünk őszinték: mennyi pénzt takaríthatunk meg a fűtésnél?

Összehasonlítva a régi, egyszerű üvegezésű ablakokkal, az ablakfelületekre vonatkozva a hőveszteség a régi érték egy negyede alá csökkenthető. Ehhez viszont speciális hővédelmi üvegek szükségesek. Azonban egész “közönséges” szigetelőüveg lemezzel is érezhetően csökkenthetjük a fűtési költségeinket.

Tényleg vannak olyan emberek is, akik tömítetlen ablakokat követelnek. Mi jut ezeknek eszébe?

Mivel a szellőzés nem felel meg mindig az elvárásoknak, van aki kényszerszellőzéses ablakokat óhajt. A tömítés nélküli ablakok helyett, a kritikus ablakcsatlakozási helyeken pontosan tervezett szellőzőnyílásokkal könnyebben el lehet kerülni a nedvesség lecsapódását. “Helyiség szellőztetésről” itt azonban aligha beszélhetünk.

Hogy lehet fűtési idényben legokosabban szellőztetni?

Leginkább 10 percig tartó, átlós szellőztetéssel. Ez alatt az idő alatt nem hűl ki a helyiség. A helyiség egészséges higiéniájához szükséges levegőmennyiséget nem lehet tömítetlenséggel elérni. Folyamatos szellőzés, alacsony légcsere mellett, tekintélyes energiaveszteséghez vezet.

Hogy néz ki a különböző ablakanyagok hővédelmi tulajdonsága?

Mind a műanyag, mind a fa jó hőszigeteléssel bír, azaz rendkívül alacsony hővezető képességgel. Ezzel szemben az alumínium hővezető képessége 1000 szeres. A hideghidakat itt rendszerint műanyag szalagokkal szakítják meg. A profilszerkezet mellett, a belehelyezett üvegtípusnak van a legnagyobb jelentősége.

Télen a régi ablakokon néha páralecsapódás képződik. Ez az új ablakoknál hogy néz ki?

Egyszeri üvegezésű ablakokon páralecsapódás és jégvirág képződik, egyszerűen azért, mert az üveglemez túl hideg és a lakóhelység légnedvessége kondenzálódik. A korszerű, jó szigetelésű, a szokványos szigetelőüveg lemezekkel kivitelezett ablakoknál a páralecsapódás gyakorlatilag megszűnik.

Hogyan állapítják meg egy ablak szükséges hangszigetelési értékét?

A külső zaj és a belső terekben óhajtott nyugalom közötti különbségből. Speciális zajvédő üvegekkel, szerkezetekkel, akár 60dB-ig terjedő értéket is el lehet érni. A teljes szerkezet a tömítettség, a profilszerkezet, az üvegvastagság és a lemeztávolság mellett, a zajvédelmet is lényegesen befolyásolja.

Megfelelhet a szerkezet az egyes épületoldalak eltérő zajterhelésének – az ablakok azonos külleme mellett?

De mennyire! Hiszen éppen ez a rendszertechnika különös előnye. A külső zajterheléstől függően, különböző, azonos külsejű zajszigetelési konstrukciók közül lehet választani. Itt a helyiség hasznosítása is fontos szerepet játszik. Felesleges az irodahelységeket is a hálószobákkal azonos mértékben védeni.

Zajvédelem

Növekvő jelentőségű az ablakok általi passzív hangvédelem. Mivel az aktív hangvédelem (a forrásnál való leküzdés) csupán kevés előrehaladást mutat, passzív hangvédelmi intézkedésekkel (az épületen történő hangszigeteléssel) kell védekeznünk a zaj környezeti problémája ellen.

Milyen kritériumokat kell figyelembe venni a hangszigetelő ablakok megválasztásánál?

Ezek a következők:

Milyen színű ablakok kaphatók?

A legtöbb műanyag ablak fehér. Ez nemcsak évszázados európai hagyomány, hanem itt mutatkoznak meg leginkább az anyag előnyei is. Emellett kapható számtalan színes, bevonatos profil is.

Mennyit kell egy ablakot ápolni?

Itt valóban fennáll a “könnyen ápolható” fogalma. A kifogástalan, selymesen matt felület természetesen sokkal kevésbé veszi fel a száraz, nedves, vagy agresszív piszkot, mint egy repedezett mázolás. Normális körülmények között, a szokásos ápoláshoz elég egy enyhe tisztítószer.

Hogyan lehet az ablakot betörésgátlóra kialakítani?

A speciális vasalatok, különleges üvegezés, minősített ablakgyártás és szakszerű beépítés kölcsönzi az ablaknak a “betörésgátlást”.

Az ablakszerkezeti profilok és a működési elemek elnevezései.

Hogy nyílik egy ablak?

A legfontosabb funkciók, a nyitás és/vagy bukás. Többrészes ablakoknál – pl. felülvilágító -, vagy ajtóablak-elemekkel a nyitási funkciók kombinációja ésszerű. Emellett vannak toló- és harmonikaajtók is. Ezek a rendszerint nagyfelületű elemek hozzák a természetet a házba.

Kérhetünk tolóajtót is?

Igen, és tolóablakokat is, ugyanabból a különösen karcsú profilból. Nagy, déli fekvésű ablakok vagy teraszajtók és a szép kilátás teszi az ilyen nagyfelületű ablakokat vonzóvá. Ugyanakkor kibővítik a lakóteret is. Télen az alacsonyan álló nap jócskán hozzájárulhat a fűtési költségek csökkentéséhez.

Létezik ablak ablakredőnnyel – komplett elemek?

Már hogyne létezne, mikor ezek az új és régi épületek kedvenc konstrukciói! Renoválásnál a redőnyök ezzel most ott is beépíthetők, ahol az építési adottságok ezt korábban megakadályozták. Egyébként a zárt redőny még külön is – méghozzá lényegesen -, növeli a hőszigetelést. Ezen felül a kíváncsi pillantások és a nap kizárásával kellemes légkört teremt.

Felhasználhatunk egy ép fakeretet a renoválásnál?

Igen. Így nem kell a meglévő ablakkeretet kibontani, hanem azt kívülről és belülről megkoronázzuk a külön erre a célra kifejlesztett rendszerrel. Erre a keretre jöhetnek aztán a legkülönbözőbb szárnyak és tokosztók.

Miként biztosíthatjuk magunknak különféle ablakrendszerek előnyeit egy pályázatnál?

A kivitelezésre és hasznosításra vonatkozó adatok mellett, az igénybevételi csoport, a hézagmentesség, az épületmagasság, az óhajtott zaj- és hővédelem, a vasalati- és üvegezési mód adatainak szerepelniük kell.

Kívülállóknak talány, hogy tulajdonképpen ki mit csinál az ablakon. Nos?

A PVC nyersanyagot a vegyipar termeli, amiből aztán a profilgyártó profilokat húz. Ezeket a profilokat önálló ablaképítő szaküzemekbe viszik, akik az ügyfeleknek tanácsadással szolgálnak, méretet vesznek, az ablakot legyártják, beüvegezik és beépítik.

Meddig tart a régi ablakok cseréje?

Ez alapvetően csak órák kérdése, vagy nagy mennyiségnél néhány nap. Hiszen az új ablakokat beüvegezve, teljesen kész állapotban szállítják. A régi ablakokat kibontják, az újakat behelyezik, lehorganyozzák, tömítik, szigetelik, és kész! Végeztesse a kiszerelést és beépítést a SASSZ Kft.-vel!

 

Vélemény, hozzászólás?