Általános Vásárlási Feltételek

 1.Bevezetés

Az alábbi részletezett Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban Általános Feltételek) kizárólag az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik egyrészről a www.ajto-ablak-kapu.hu illetve a www.sassz.hu honlap használóira, másrészről a SASSZ Kft .-re (cégnyilvántartásba bejegyző bíróság neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, cégjegyzékszám: 15-09-069420, adószám: 13342535-2-15, bankszámlaszám: 12046009-00155898-00100003, aláírásra jogosult neve: Szemján Zoltán, székhelye 4600, Kisvárda, Bessenyei utca 14.) Kizárólag az itt említett általános szerződési feltételek érvényesek és minden más feltétel helyébe lépnek, kivéve kivételes előzőleg bejelentett, vagy írott (elektronikus vagy papír alapú vagy egyéb) módosítás, vagy levelezéssel létrejövő szerződés esetén, vagy 200.000,-Ft összértékű áru vásárlása esetén. A SASSZ Kft.-nek jogában áll esetenként az alábbi általános feltételeket módosítani, így minden vásárlás előtt újra el kell olvasni a www.ajto-ablak-kapu.hu illetve a www.sassz.hu honlap (továbbiakban honlap) általános szerződési feltételeit. Ezek a módosítások az Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő Általános Vásárlási Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés esetén Ön az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. A termékeink vásárlásakor Ön beleegyezik, hogy elfogadja és betartja az itt felsorolt általános szerződési feltételeket.

2.Árak

A honlapon megadott eladási árak Forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót.
A SASSZ Kft.-nek jogában áll bármelyik pillanatban módosítani az árait, rendeléskor azt az árat vesszük figyelembe, amely a rendelés pillanatában a Honlapon szerepel.

 3. Raktárkészlet

Megrendelését a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesítjük. Ha az Ön által megrendelt áru a raktárkészletünkben nem áll rendelkezésre, akkor e-mailben a megrendelés megérkezésétől számított 2 munkanapon belül értesítjük és megadjuk, hogy milyen határidővel tudjuk a kiszállítást teljesíteni.

Ha több árut rendel, és közülük vannak olyan termékek, melyek nem állnak rendelkezésre raktárkészletünkön, akkor Önnel a megrendelés megérkezésétől számított 2 munkanapon belül felvesszük a kapcsolatot, tájékoztatjuk arról, hogy a raktárkészleten nem lévő árut mikor tudjuk szállítani. Ön ekkor eldöntheti, hogy kéri e a raktárkészleten lévő áru kiszállítását, vagy megvárja míg egyszerre tudjuk Önnek szállítani az összes terméket, vagy ajánlatát minden következmény nélkül visszavonhatja.

4. Szállítás és Fizetés

A Honlapon vásárolt termékeket az ország egész területére kiszállítjuk, arra a címre melyet rendeléskor megadott.
A SASSZ  Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a szállítási határidőket betartsa. Mindazonáltal nem tudjuk a felelősséget vállalni a szállítás során történő, továbbá a fuvarozási szerződésen kívül álló harmadik fél által vagy az Ön által vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemnek, illetve a csomag elvesztésének következményeiért. Ha a csomag nem érkezik meg a megadott időn belül, akkor vizsgálat indul a fuvarozó vállalatnál a körülmények tisztázására, ami több napot is igénybe vehet. Ez idő alatt semminemű visszatérítés, illetve visszaküldés nem lehetséges. A csomag kézhezvételekor ajánlatos leellenőrizni, hogy a kiszállított áru pontosan megegyezik-e a megrendelt áruval, ellenkező esetben az átvételi szelvényen kézírásával és aláírása kíséretében pontosan fel kell tüntetnie az eltéréseket. Ha a kézhez vett áru nem egyezne meg a megrendelt termékkel, akkor – az alkalmazott, érvényben lévő garanciákra vonatkozó bárminemű következmény nélkül – azt tanácsoljuk, hogy a lehető leghamarabb levélben is jelezze a
4600, Kisvárda, Bessenyei utca 14. címre vagy e-mailben az info@sassz.hu -ra. A termék visszaküldését csak akkor fogadjuk el, ha eredeti állapotban, megfelelő csomagolásban és a kiegészítőkkel együtt, valamint a használati kézikönyv kíséretében küldi vissza.

A FAKRO tetőtéri ablakokon kívül minden terméket fuvarozási költség terhel. A fuvarköltséget a termék megrendelésekor a SASSZ  Kft. feltünteti.


A SASSZ Kft. oldalán két fajta fizetési mód közül választhat: utánvétel, vagy banki átutalás.

Utánvétellel történő fizetés esetén a megrendelés megérkezésétől számított 2-5 napon belül kiszállítjuk a megrendelt terméket. Azon termékek esetében, melyek kiszállítását 2-5 napon belül teljesítjük, ezen 2-5 nap szállítási időt a termék részletek menüpontban a termék fotója alatt található ikon jelzi.

Azon termékeket, melyek esetében a termék részletek menüpontban a termék fotója alatt, 3-4 hét szállítási idő ikon található, megrendeléstől számított 3-4 hét alatt szállítjuk ki.

Azon termékek, amelyeknél 3-4 hét szállítási határidő van feltüntetve, a termékek bruttó értéke 40%-nak foglalóként történő megfizetése kötelező, a megrendelés a megfizetést követően hatályos és a szállítási határidő a megfizetés napja szerinti hetet követő héttel kezdődik. A fennmaradó összeg utánvétellel fizetendő, vagyis az áru kiszállításakor az átvételkor a fuvarozónak.

Amennyiben egy rendelés tartalmaz 2-5 napon belül és 3-4 héten belül szállítható termékeket, vagyis utánvételes és foglaló köteles termékeket, úgy telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ekkor lehetőség van arra is, hogy a rövidebb kiszállítási idejű termékeket hamarabb kiszállítsuk, ekkor a szállítási költség (fuvardíj és csomagolási díj) tekintettel a kétszeri kiszállítási alkalomra, egy kicsivel többe fog kerülni Önnek, a többletköltségről e-mailben tájékoztatjuk.

200.000,-Ft –ot elérő megrendelés esetén a megrendelést jogosultak vagyunk egyedi megrendelésnek tekinteni és ezen ÁSZF-től eltérő feltételeket alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy például, ha a megrendelésben 10 db olyan termék található, amelynek szállítási határideje 2-5 nap, akkor jogosultak vagyunk foglalót kérni, vagy e-mailes, faxos üzenetváltással szerződést kötni. Erről és az egyéb feltételekről, minden esetben a megrendelés beérkezését követő 2 napon belül tájékoztatjuk a megrendelőt.

5. Visszavonási jog elégedetlenség esetén

A 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet a távollevők között kötött szerződésekről  értelmében 8 munkanap áll az Ön rendelkezésére, hogy visszaküldje azt a terméket, amely nem felelt meg elvárásainak. A csomagot a saját költségére küldheti vissza kivéve, ha a kiküldött termék nem egyezik meg a megrendelt termékkel. A terméket a számlával, vagy annak másolatával, és a kiegészítőkkel együtt kell visszaküldenie.(az elállás jogáról részletesen a rendelet 4.§ és 5.§- ban olvashat, melyet a Jogszabályok menüpontban talál)

„4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig

gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;”

 

Kérjük, hogy a terméket ajánlottan és tértivevénnyel, értékbiztosítással adja fel, arra az esetre, ha terméke elveszik, károsodik, vagy megrongálódik. Csak az új, hiánytalan termékeket fogadjuk el (kiegészítők, használati utasítás). A hiányos, megrongált, károsodott vagy összepiszkolt termékeket nem vesszük vissza.

Önnek nem áll módjában az elállási jogot alkalmazni, azaz nem küldheti vissza a már beépített, valamint a nem raktárkészleten lévő az Ön részére legyártott nyílászárókat. (Kormányrendelet 5.§ c) ) A visszafizetés banki átutalással történik. Amennyiben a rendelést utánvétellel fizette meg, banki adatai szükségesek a visszatérítéshez. Ezt e-mailben fogjuk Öntől kérni.

A termékek visszaküldése postai vagy más futár szolgáltatói úton lehetséges,de a személyesen elhozott csomagokat is átvesszük.

Azon termékek, amelyek szállítási határideje 3-4 hét, az Ön részére legyártott, nem raktárkészleten lévő termékek, ezért azokra a fent megjelölt visszaküldési (elállási jog) nem alkalmazható (érvényes). Továbbá legyártott terméknek minősülnek a 100.000,-Ft feletti összértékű megrendelés szerinti azon termékek, amelyek szállítási határideje 2-5 nap.

6. Garancia és Vásárlás Utáni Szervíz

A visszaküldött termékek szervizelését a SASSZ Kft. a gyártón keresztül vállalja. Bármilyen jellegű legyen a probléma, a visszaküldésnél csatolnia kell a számla másolatát, és ha rendelkezik (a dobozban mellékelt) garancialevéllel, akkor azt is.

Figyelem, a szavatosság és jótállás nem vonatkozik, vagy csak részben vonatkozik a terméken külső okból bekövetkezett kár (például baleset, nyomódás, égés, áramingadozás), továbbá a gyártói speciális előírásoknak nem megfelelő használat vagy üzembe helyezés, nem megfelelő beépítés, összeszerelés, vagy a készülék helytelen, káros körülmények közötti tárolása esetén, kereskedelmi célra való felhasználás esetén, illetve a termékkel nem kompatibilis perifériák, kiegészítő tartozékok illetve fogyasztási cikkek használatából eredendő károk esetén.

Amennyiben a szavatossági illetve jótállási szervizelés elutasításra kerül, a SASSZ Kft.  javítási árajánlatot ad. Amennyiben nem fogadja el ezt az árajánlatot, az erre vonatkozó adminisztrációs költségeket a gyártó felé meg kell térítenie. Amennyiben elfogadja az árajánlatot, a SASSZ Kft. számlájára kell átutalnia az árajánlatnak megfelelő összeget.

A megrendelt termék beszerelését természetesen az Ön által tetszőlegesen választott szakemberrel is, vagy a SASSZ Kft. több éves szakmai tapasztalattal rendelkező csapatával is elvégeztetheti, de a SASSZ Kft. nem felel azon károkért, melyek nem a SASSZ Kft. érdekében eljáró szerelőnek, beépítőnek, tanácsadónak felróható okból keletkeztek. A beépítés költségéről a SASSZ Kft.-vel egyedileg megállapodhat (e-mailben,faxon, személyesen)

7. Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, jótállási szerződéshez. Az Ön által megadott adatokat a SASSZ Kft. csak ezek érdekében rögzíti és őrzi, anélkül hogy harmadik illetéktelen személyek számára azokat az Ön hozzájárulása nélkül kiadná. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával Ön teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadásával okozott károkért polgári jogi és büntető jogi felelősséggel tartozik.

8. Szellemi tulajdon


A SASSZ Kft. honlapjának egész tartalma (illusztrációk, szövegek, megnevezések, márkák, képek, videók) a SASSZ Kft. és a SASSZ Kft.-vel szerződésben lévő üzleti partnerek tulajdonát képezi. A honlap tartalmának bármilyen módszerrel és bármilyen adathordozón történő részleges vagy teljes mentése, másolása, reprodukciója kizárólag a SASSZ Kft. előzetes és kifejezett, írásbeli engedélyezésével történhet.
A szolgáltatásaink által kínált összes információ, szövegek tartalma, dossziék és szoftverek az intellektuális tulajdonra és a copyright-ra vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok által védettek.
A SASSZ Kft. nem engedélyezi a honlapja azon tartalmának lemásolását, kiplakátolását vagy terjesztését, amelynek Ön nem rendelkezik az intellektuális tulajdonjogával. A honlap tartalmának harmadik személy által történő, engedély nélküli felhasználása hamisításnak számít, és a szellemi tulajdonjog megsértésére vonatkozó törvények szankcióival jár.
A SASSZ Kft. nem vállalja a felelősséget abban az esetben, ha egy harmadik személynek kiadott joggal egy illetéktelen felhasználó visszaél.

9. Az ajánlati kötöttségről

Az Ön által magyar nyelven leadott megrendelésről legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton magyar nyelvű visszaigazolást kap a SASSZ Kft.-től. Amennyiben ez idő alatt nem kap visszaigazolást, úgy mentesül az ajánlati kötelezettség alól. A szerződés a visszaigazolással jön létre, a szerződést a SASSZ Kft. iktatja, az a 4600 Kisvárda, Bessenyei utca 14. szám alatt papír formában megtekinthető. Szerződés az általános szerződési feltételektől eltérően, egyedileg megállapított feltételekkel elektronikus levelezés útján is létrejöhet, amennyiben Ön úgy kívánja, vagy egyes esetekben (200.000,Ft feletti összeghatár feletti vásárlás, e-mailes, faxos vásárlás) eltérő feltételekkel jön létre. Jogosultak vagyunk Önnel a megrendelés teljesítése előtt (visszaigazolás előtt és után is)  telefonon felvenni a kapcsolatot, hogy az Ön létezését, a megrendelés valóságát ellenőrizzük. Fenntartjuk a jogot arra, hogy amennyiben a leadott megrendelés hamis megrendelés látszatát kelti, úgy a megrendelést nem teljesítjük. Hamis megrendelés látszatát kelti a szokatlan megrendelő név, e-mail cím, vagy szállítási, számlázási cím, Ön nem veszi fel a telefont, hogy a megrendelés valóságosságáról meggyőződjünk, szokatlanul nagyszámú terméket vásárol.

 

Vélemény, hozzászólás?